میوه خشک مخلوط در بازار کلسیم بیشتری نسبت به گوشت دارد

رنگ یک پارامتر بسیار حساس از نظر تأثیر روش های خشک کردن میوه است کروکیدا و همکاران بیان کرد که پارامترهای رنگ L*، a* و b* موز، سیب، سیب زمینی و هویج خشک شده به طور قابل توجهی تحت تأثیر تکنیک های همرفتی، خلاء و خشک کردن مایکروویو قرار گرفتند.

از طرفی همین نمونه ها پس از انجماد و خشک شدن اسمزی رنگ اصلی خود را حفظ کردند میوه ها معمولاً قبل از خشک شدن حرارتی تحت پیش تیمارهای شیمیایی و/یا فیزیکی مختلفی قرار می گیرند تا زمان خشک شدن کوتاه شود.

مصرف انرژی کاهش یابد و کیفیت میوه خشک مخلوط در بازار حفظ شود با اصلاح خواص بافت میوه، پیش تیمارها می توانند سرعت خشک شدن را افزایش دهند.

آنزیم های زیستی را مهار کنند و واکنش های زوال احتمالی را در طول خشک کردن و ذخیره سازی بعدی به حداقل برسانند.

بنابراین، هر محصول باید با استفاده از مراحل مناسب قبل و بعد از پردازش، مانند آبگیری اسمزی، بلانچینگ، خیساندن، یا با استفاده از روش‌های نوآورانه، مانند اولتراسوند (US)، میدان الکتریکی پالسی (PEF) خشک شود.

فشار هیدرواستاتیک بالا (HHP)، پلاسمای سرد (CP) یا سایر تیمارها برای افزودن ارزش رضایت بخش پس از خشک شدن.

این بررسی اثرات فن آوری های مختلف خشک کردن و تیمارها و/یا پیش تیمارهای بعدی را با ارائه مهمترین جنبه های کیفی بر روی میوه های خشک ارائه می دهد.

2. خشک کردن میوه ها

مطالعات مختلفی در مورد موضوع خشک کردن میوه وجود دارد که محققان در مورد خشک کردن میوه به روش های مختلف بحث کرده اند.

رایج ترین روش گزارش شده، خشک کردن همرفتی است روش های دیگر مورد استفاده برای خشک کردن میوه عبارتند از:

اسمزی و اسمزی-همرفتی، خلاء، خشک کردن خورشیدی، مایکروویو و خشک کردن انجمادی.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.