روش های کشت سیب زمینی در کشور

سیب زمینی محصول اصلی دشت اردبیل است (یک پنجم تولید سیب زمینی در ایران را به خود اختصاص داده است). خطرات بهداشتی آن برای کشاورزان به دلیل افزایش نرخ استفاده از آفت کش ها در حال افزایش است. مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل خطرات سلامتی کشاورزان سیب زمینی شیرین کره ای در استفاده از آفت کش های شیمیایی می پردازد.

سیب زمینی سوخاری ساده مهم ترین محصول دشت اردبیل (در شمال غربی ایران) و چهارمین محصول زراعی مهم دنیا پس از گندم، برنج و ذرت است. آفات و بیماری های مرتبط با محصول (مانند سوسک سیب زمینی کلرادو (Leptinotarsa decemlineata Say) در سال های اخیر نرخ افزایش مقاومت به آفت کش ها را نشان داده اند.

موفقیت کشاورزی مدرن در دهه های اخیر عمدتاً در هزینه پیامدهای عظیم برای سرمایه طبیعی و ایمنی کشاورزان و محصولات کشاورزی به عنوان مثال، ییلدریم و همکاران، بلر و همکاران و نیاکی و همکارانافزایش را نسبت دادند. میزان سرطان های دستگاه گوارش نسبت به اثرات سموم شیمیایی در بخش هایی از شمال ایران و ترکیه.

دشت اردبیل منطقه ای با زمین های حاصلخیز کشاورزی است که در بخش مرکزی استان اردبیل ایران قرار دارد. وسعت این دشت در شمال غرب ایران تقریباً 900 کیلومتر مربع است. شامل سه شهرستان اردبیل، نمین و نیر می باشد. اردبیل با 28000 هکتار زمین کشت سیب زمینی ذغالی و یک پنجم کل تولید سیب زمینی ایران، پیشروترین منطقه تولید سیب زمینی ایران است.

طرح تحقیق مقطعی برای مطالعه اتخاذ شد. داده ها از فروردین تا آذر 1398 در دشت اردبیل (استان اردبیل، ایران) جمع آوری شد. با توجه به پراکندگی جمعیت شرکت کنندگان در مطالعه از نظر جغرافیایی و نیاز به حضور محققین در مناطق مورد مطالعه، از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای نهایی کردن حجم نمونه استفاده شد.

جامعه مورد مطالعه را کلیه کشاورزان فعال سیب زمینی با استفاده از سیستم آبیاری در دشت اردبیل تشکیل می دادند که خود از سموم شیمیایی در مزارع خود استفاده می کردند (N = 4786). مرحله اول سیب زمینی کاران ساکن در سه شهرستان شهرستان اردبیل، نمین و نیر در دشت اردبیل را هدف قرار داد.

در مرحله دوم، 16 روستا به تناسب جمعیت کشاورز و پراکندگی جغرافیایی از بین شهرستان ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. بر این اساس هشت روستا از شهرستان اردبیل، پنج روستا از شهرستان نمین و سه روستا از شهرستان نیر انتخاب شدند.

در هر روستا به کمک تولید اعداد تصادفی در اکسل و بر اساس فهرست به دست آمده از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها، مراکز خدمات کشاورزی و دهیاری ها، پاسخ دهندگان نهایی به صورت تصادفی انتخاب شدند.

به این ترتیب 370 کشاورز به طور تصادفی از بین روستاها (به نسبت جمعیت و پراکندگی جغرافیایی آنها) با استفاده از جدول بارتلت و همکاران انتخاب شدند.

این تعداد شامل 193 کشاورز سیب زمینی شکم پر مجلسی از شهرستان اردبیل، 104 از شهرستان نمین و 73 از شهرستان نیر بود. داده ها به صورت چهره به چهره از طریق مصاحبه با کشاورزان سیب زمینی در دشت اردبیل جمع آوری شد.

 • منابع:
  1. Health Risk of Potato Farmers Exposed to Overuse of Chemical Pesticides in Iran
 • تبلیغات: 
  1. پیدا شدن عسل در زیر تنومند ترین درخت جنگل آمازون
  2. کرم های خون خواری که در بطری پلاستیکی زندگی می کنند!
  3. پارچه مبلی که جلوی آتش سوزی خانه را گرفت
  4. از روغن موتور برای روشن کردن آتش استفاده کنید

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.